Nowy Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową
2021-2027
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie kontynuuje dystrybucję pomocy
żywnościowej w ramach Nowej Perspektywy Budżetowej na lata 2021-2027 – Programu
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ).
Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram
2023.
Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy
żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na
rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.
Organizacją partnerską o zasięgu ponadlokalnym będzie i tym razem BANK ŻYWNOŚCI
w KRAKOWIE natomiast tut. Ośrodek podejmie się roli organizacji partnerskiej o zasięgu
lokalnym, zajmując się bezpośrednią kwalifikacją do programu, jak i dystrybucją żywności dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców Jordanowa.
Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 maja 2004 r. i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 PLN dla osoby samotnie
gospodarującej i 1. 590 PLN dla osoby w rodzinie.
Sposób kwalifikacji:
• OPS będzie wydawać osobom uprawnionym skierowania do otrzymania pomocy
żywnościowej (załącznik nr 5) lub przekaże organizacjom listy osób zakwalifikowanych
do Programu, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób (załącznik nr 7);
• OPS we współpracy z OPR/OPL rozpowszechniają informacje o realizacji Programu
wśród potencjalnych odbiorców i wskazują najbliższe miejsca lub punkty wydawania
artykułów spożywczych.
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w
Programie na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
Zestaw roczny na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego artykułów
spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg, w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe
− Groszek z marchewką 1,60 kg,
− Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
− Dżem truskawkowy 1,20 kg.
2) Artykuły skrobiowe
− Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
− Mąka pszenna 4 kg,
− Kasza jęczmienna 1,50 kg,
− Płatki owsiane 1 kg,
− Herbatniki maślane 0,60 kg,
− Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg.
3) Artykuły mleczne
− Mleko UHT 6 l,
− Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg.
4) Artykuły mięsne
− Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
− Szynka drobiowa 1,20 kg,
− Pasztet wieprzowy 0,48 kg,
− Szprot w oleju 0,68 kg.
5) Cukier
− Cukier biały 4 kg.
6) Tłuszcze
− Olej rzepakowy 4 l.
7) Dania gotowe
− Fasolka po bretońsku 1,50 kg.
Dodatkowe informacje na internetowej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027