Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego .

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów :

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie tel. 18 26 75 573.

Z uwagi na krótki termin naboru osoby zainteresowane mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie do dnia 21 października 2021 roku.

 

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w załączniku.