NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, że od 1 lipca 2019 roku dzięki zaproponowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianom w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą rozpatrywane na starych zasadach.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

od 1 lipca - wniosek złożyć będzie można przez Internet. Posłużą do tego takie portale jak: Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, czy bankowość elektroniczna.

od 1 sierpnia - wnioski o świadczenie 500 plus złożyć będzie można w sposób tradycyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zrobić można to osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać wniosek pocztą.

Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej