Drukuj

Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie nr 9A/2020 z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów w ramach Rządowego Programu „Wspieraj Seniora” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie

Załącznik - Zasady bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna dla seniora oraz wolontariusza