Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

Szczegółową organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, zakres obowiązków oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie” wprowadzony zarządzeniem nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z dnia 24 sierpnia 2020r.

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Barbara Trembacz
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - pokój nr. 2A
Sylwia Wilgierz
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy Domowej,
Pracownik Socjalny do spraw świadczeń, Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne, Stypendia Szkolne - Pokój nr 2
Jolanta Skoczylas
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator - pokój nr 1
Maria Ćwikiel
Specjalista Pracy Socjalnej - Pokój nr 1
Monika Buda
Asystent Rodziny,Karta Dużej Rodziny - pokój nr 3
Dominika Hanusiak
Główny księgowy - pokój nr 4
Barbara Pindel
Stanowisko spraw BHP, Kadry - pokój nr 3
Anna Płaszcz
Inspektor do spraw Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze" - pokój nr 5

 

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych

Godziny pracy:

Biuro    7:30 - 9:00

            14:00 - 15:30

Rejon   9:00 - 14:00

 

Jolanta Skoczylas - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze:

3 Maja, Babiogórska, Banacha, Batalionów Chłopskich, Borowikowa, Hajdówka,  Jana Pawła II, Kolejowa, Lawendowa, Mickiewicza, Nad Skawą, Przemysłowa, Przykiec, Skotnica, Słoneczna, Świętej Anny, Zacisze, Zakopiańska.

Sylwia Wilgierz- pokój nr. 1

Rejony Opiekuńcze:

Bł. Księdza Dańkowskiego,  Generała Maczka, Komunalna, Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Leśna, Malejowska, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Rapaczówka, Rynek, Różana, Słowackiego, Sosnowa,  Spytka Jordana, Szyszkowa, Widokowa, Zagrody.

Maria Ćwikiel - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: świadczenie pracy socjalnej na terenie Miasta Jordanowa