Logo FunduszeUE

 

znak: MOPS.271.ZO.1.2020

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 

Miejski  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie  9.2, Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na organizację letniego wypoczynku terapeutycznego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7