W dniu 10 maja 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z  Banku Żywności w Krakowie ponad 1,7 tony żywności ( 7 różnych artykułów) - przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu miasta Jordanowa,

spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.


W  rozładunku żywności uczestniczyli pracownicy MOPS.

Akcja wydawania żywności dla mieszkańców przeprowadzona zostanie: 11 i 12 maja 2021r. od godziny 8:00 do 15:00

Pracownicy socjalni będą kontaktować się z poszczególnymi osobami i ustalą indywidualny termin odbioru paczek - wszystko po to, aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

 

W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego – żywność zostanie dostarczona przez pracowników MOPS.

 

3 dostawa