loga POPZ UE BZK

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Miasto Jordanów przekazywana jest za pośrednictwem Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, współpracującego
z Bankiem Żywności w Krakowie. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

 

PODPROGRAM 2020

Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

loga POPZ UE BZK

 

INFORMACJA

 W związku z realizacją programu POPŻ, w dniu 10 maja 2021r. planowana jest kolejna już trzecia dostawa produktów żywnościowych z Banku Żywności w Krakowie.

 

Miejsce i godziny dystrybucji:

Wszystkim osobom, które złożyły wniosek oraz zostały zakwalifikowane do programu będą przekazywane artykuły żywnościowe w formie paczek w dniach: 

11 i 12 maja 2021r. od godziny 8:00 do 14:00

 

Produkty żywnościowe będą w budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie ul. Banacha 1 – główne wejście.

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa CIVID-19, prosimy o przestrzeganie godzin odbioru żywności.

Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości.

Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami.

Należy posiadać także własną torbę na żywność.

W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego – żywność zostanie dostarczona przez pracowników MOPS we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jordanowie.

W dniu 8 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z  Banku Żywności w Krakowie ponad 1,7 tony żywności ( 12 różnych artykułów) - przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu miasta Jordanowa,

spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.


W  rozładunku żywności uczestniczyli pracownicy MOPS wspomagani przez strażaków z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Akcja wydawania żywności dla mieszkańców przeprowadzona zostanie: 9 marca 2021r. od godziny 8:00 do 13:00 oraz 10 marca 2021r. od godziny 10:00 do 15:00.

Pracownicy socjalni będą kontaktować się z poszczególnymi osobami i ustalą indywidualny termin odbioru paczek - wszystko po to, aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

 

dostawa2

loga POPZ UE BZK

 

                                     INFORMACJA

 

 W związku z realizacją programu POPŻ, w dniu 8 marca 2021r. planowana jest kolejna dostawa produktów żywnościowych z Banku Żywności w Krakowie.

 

Miejsce i godziny dystrybucji:

Wszystkim osobom, które złożyły wniosek oraz zostały zakwalifikowane do programu będą przekazywane artykuły żywnościowe w formie paczek w dniach: 

9 marca 2021r. od godziny 8:00 do 13:00

10 marca 2021r. od godziny 10:00 do 15:00

Produkty żywnościowe będą w budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie ul. Banacha 1 – główne wejście.

 

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa CIVID-19, prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności.

Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości.

Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami.

Należy posiadać także własną torbę na żywność.

W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego – żywność zostanie dostarczona przez pracowników MOPS we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jordanowie.

 

 

 

W dniu 10 maja 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z  Banku Żywności w Krakowie ponad 1,7 tony żywności ( 7 różnych artykułów) - przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu miasta Jordanowa,

spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.

loga POPZ UE BZK

Pierwsza dostawa żywności w ramach POPŻ już w Jordanowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie przyjął pierwszą dostawę żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie najbardziej potrzebujące rodziny z miasta Jordanowa otrzymają wsparcie w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej w ilości ponad 1600 kg. Wartość rynkowa otrzymanych produktów to około 9 300,00 zł. Dostarczony towar pozwoli na wydanie 164 paczek żywnościowych (jedna paczka to ponad 9 kg żywności na uprawnioną osobę).