znaki strona www

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację programu Miasto Jordanów otrzymało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

*wartość dofinansowania – 77 724 zł

*całkowita wartość zadania – 77 724 zł

OPIS PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program kierowany jest do:

>> dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
     i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
     egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
     rehabilitacji i edukacji,

>> osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym stopniu
     niepełnosprawności lub równoważne

>> osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu
     niepełnosprawności lub równoważne

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy asystenta w szczególności w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

3) załatwianiu spraw urzędowych,

4) korzystaniu z dób kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest do 31.12.2022r.

 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina