Drukuj

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Zasadą przyświecającą pracy asystenta jest przekonanie, że zdrowa, dobrze funkcjonująca rodzina jest najlepszym miejscem wychowywania dziecka i należy dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie w domu rodzinnym dzieci znajdowały odpowiednie warunki do życia i zdrowego rozwoju, a przede wszystkim bezpieczeństwo, miłość i wsparcie najbliższych.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny jest codziennym towarzyszem rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonać różnych trudności życiowych, głównie problemów opiekuńczo-wychowawczych 

Asystent rodziny został powołany do pracy poprzez Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Współpraca asystenta z rodziną odbywa się zawsze za zgodą członków rodziny i jest bezpłatna.

Praca Asystenta rodziny może być prowadzona lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent pracuje w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

CO ROBI ASYSTENT RODZINY?

ASYSTENT RODZINY ma prawo m.in. do:

UWAGA! ASYSTENT RODZINY

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z ASYSTENTEM RODZINY?

Jeśli potrzebujesz pomocy Asystenta Rodziny bądź znasz osoby, które nie radzą sobie z problemami zgłoś to pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Pracownik socjalny rozezna sytuację, udzieli pomocy, pokieruje do odpowiednich instytucji, służb.

ASYSTENT RODZINY

Towarzyszy, wspiera, aktywizuje, motywuje do pozytywnych zmian by na nowo odzyskać wiarę we własne siły i włączyć się aktywnie w życie społeczne.

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty