Drukuj

Jeśli jesteś:

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

Asystent rodziny:

Po pomoc asystenta rodziny zgłoś się do siedziby Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Jordanowie

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wole

uprawnia dzieci do 18 r. ż. do:

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Informacja o nieprawidłowościach w przebiegu ciąży lub porodu, pojawienie się na świecie dziecka z wadą letalną jest dla kobiety i jej rodziny źródłem poważnego kryzysu.

Również opieka i wychowanie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, przewlekłą chorobą czy niepełnosprawnością jest źródłem stresu dla rodziców i łączy    się z problemami emocjonalnymi i zdrowotnymi.

Niezależnie od tego, jaka dysfunkcja jest przyczyną poważnych problemów zdrowotnych dziecka, jego rodzice bardzo potrzebują wsparcia.

Kompleksowe wsparcie reguluje Ustawa z dn. 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)