Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

mops naglowek

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie w związku  z  planowanym zleceniem usług

w ramach projektu systemowego „Wspólne działanie ” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

- zaprasza  do złożenia ofert cenowych.

Rozeznania rynku i oszacowania  wartości zamówienia ma na celu ustalenia budżetu

potrzebnego do realizacji zamówień.