Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

Zapytanie nr 4/2013

o oszacowanie wartości zamówienia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zaprasza  do złożenia oferty cenowej w celu

rozeznania rynku i oszacowania  zamówienia w związku ze zleceniem usługi przeprowadzenia

warsztatów trening kompetencji społecznych w ramach projektu systemowego „Wspólne działanie ”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Opis usługi:

  1. Termin wykonania usługi:  lipiec, sierpień 2013
  2. Liczba uczestników: około 6 osób;
  3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  dla uczestników projektu  obejmujący zagadnienia związane ze zwiększeniem samodzielności,radzenia sobie ze stresem, komunikację interpersonalną, asertywności, naukę optymizmu, bycia twórczym itp.”

 

                        Zajęcia trwać będą łącznie 20 godzin tj. 4 spotkania po 5 godzin.

  1. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem terapii
  2. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich zgodnie z Załącznikiem - Formularz cenowy
  3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 8Informacja dodatkowa:  Zamawiający nie zapewnia lokalu do przeprowadzenia zajęć.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie uprzejmie prosimy wykonawców gotowych wykonać przedmiot zamówienia opisany wyżej o przesłanie wyceny wg załączonego Formularza cenowego na następujące adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia  29.04.2013 r. do godz.15 00  .

Uwaga: Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku, które jest prowadzone w celu ustalenia budżetu potrzebnego do realizacji zamówienia. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji szacunku budżetu przedsięwzięcia.

 

Z poważaniem:

 

Barbara Sutor

koordynator projektu

Formularz oferty

 

 

 

 FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: …………………………………………………………………………………………..….………………

REGON: ……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………….……………

fax: …………………………………………………………………………………………………….……………

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie nr 4/2013 o oszacowanie wartości zamówienia oferujmy wykonanie zleconych obowiązków za 1 godz. spotkania  za kwotę: ………...….. zł (słownie ………………………………………………………………………..)

Miejsce i data: ........................................................                        ...........................................................

                                                                                                   (podpis)

 

mops stopka