Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

Zapytanie nr 5/2013

o oszacowanie wartości zamówienia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zaprasza  do złożenia oferty cenowej w celu

rozeznania rynku i oszacowania  zamówienia w związku ze zleceniem usługi przeprowadzenia

warsztatów trening postaw rodzicielskich w ramach projektu systemowego „Wspólne działanie ”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Opis usługi:

  1. Termin wykonania usługi:  lipiec, sierpień 2013
  2. Liczba uczestników: około 6 osób;
  3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia treningu postaw rodzicielskich przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla uczestników projektu mający za zadanie nabycie wiedzy i nowych umiejętności celem nawiązywania efektywnej współpracy  z dzieckiem i zwiększenia  kompetencji rodzicielskich.

                        Zajęcia trwać będą łącznie 15 godzin tj. 5 spotkania po 5 godzin.

  1. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem terapii
  2. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich zgodnie z Załącznikiem - Formularz cenowy
  3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 8Informacja dodatkowa:  Zamawiający nie zapewnia lokalu do przeprowadzenia zajęć.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie uprzejmie prosimy wykonawców gotowych wykonać przedmiot zamówienia opisany wyżej o przesłanie wyceny wg załączonego Formularza cenowego na następujące adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia  29.04.2013 r. do godz.15 00  .

Uwaga: Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku, które jest prowadzone w celu ustalenia budżetu potrzebnego do realizacji zamówienia. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji szacunku budżetu przedsięwzięcia.

 

Z poważaniem:

 

Barbara Sutor

koordynator projektu

Formularz zgłoszenia

 

 

 FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: …………………………………………………………………………………………..….………………

REGON: ……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………….……………

fax: …………………………………………………………………………………………………….……………

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie nr 5/2013 o oszacowanie wartości zamówienia oferujmy wykonanie zleconych obowiązków

 

za 1 godz. spotkania  za kwotę: ………...….. zł (słownie ………………………………………………………………………..)

 

Miejsce i data: ........................................................                        ...........................................................

                                                                                                   (podpis)

 

mops stopka