Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

 

Zapytanie nr 8/2013

o oszacowanie wartości zamówienia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zaprasza  do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania  zamówienia w związku ze zleceniem usługi przeprowadzenia warsztatów kreowanie własnego wizerunku  w ramach projektu systemowego „Wspólne działanie ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Opis usługi:

  1. Termin wykonania usługi:  lipiec, sierpień 2013
  2. Liczba uczestników: około 12 osób;
  3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia treningu kreowanie własnego wizerunku - dążeniem tych warsztatów ma być przepracowanie dotychczasowego stylu prezentowania siebie, wypróbowanie „alternatywnych wizerunków” oraz stworzenie planu doskonalenia, aby nowy wizerunek był autentyczny, uzewnętrzniający pozytywne cechy, w celu ułatwienia życia osobistego czy też zawodowego uczestników projektu, w których część teoretyczna prowadzona będzie przez psychologa, natomiast część praktyczną zapewni m. inn. kosmetyczka i fryzjer.

                        Zajęcia trwać będą łącznie 5 godzin tj.  1 spotkanie po 5 godzin.

  1. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem treningu
  2. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich zgodnie z Załącznikiem - Formularz cenowy
  3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 8Informacja dodatkowa:  Zamawiający nie zapewnia lokalu do przeprowadzenia zajęć.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie uprzejmie prosimy wykonawców gotowych wykonać przedmiot zamówienia opisany wyżej o przesłanie wyceny wg załączonego Formularza cenowego na następujące adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia  29.04.2013 r. do godz.15 00  .

Uwaga: Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku, które jest prowadzone w celu ustalenia budżetu potrzebnego do realizacji zamówienia. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji szacunku budżetu przedsięwzięcia.

 

Z poważaniem:

 

Barbara Sutor

koordynator projektu

mops stopka

 

 

 

Wzory dokumentów

 

Załączniki:

 

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………

 Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: …………………………………………………………………………………………..….………………..

REGON: ……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………...

e-mail: ………………………………………………………………………………………………….………...

fax: …………………………………………………………………………………………………….……………

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie nr 7/2013 o oszacowanie wartości zamówienia oferujmy wykonanie zleconych obowiązków:

a/  za 1 godz. spotkania  za kwotę: ………...….. zł (słownie ………………………………………………………………………..)

b/ za 1 osobę za kwotę: ………...….. zł (słownie ………………………………………………………………………..)

 

 

Miejsce i data: ........................................................                     

   ...........................................................

  (podpis)