Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie,Działanie9.2, Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Treść zapytania

Załączniki