Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy wychowawców pracujących z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego   - prawie jak w domu   w Jordanowie, będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jordanowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie9.2, Poddziałanie   9.2  z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

 

Treść ogłoszenia

Załączniki