Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotne gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie.

 

Dożywianie jest szczególnie kierowane do:

  1. dzieci do lat 7
  2. dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  3. osób i rodzin w szczególnie trudnej sytuacji, zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku,

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy winna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie.

O pomoc zwracamy się w formie pisemnej, składając prośbę na piśmie.

Przed wydaniem decyzji pracownicy MOPS-u przeprowadzają rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.

Celem zapoznania się z położeniem osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, pracownik socjalny odwiedza zainteresowanych w ich domu lub mieszkaniu.

Na podstawie uzyskanych informacji planuje się pomoc