Od 1 kwietnia 2020 roku trwa reforma systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Pierwszym miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie powinni szukać pomocy w sytuacjach tego wymagających, są poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne.

Wykaz Ośrodków I stopnia referyncyjnośći:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/