Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje o zmianie numerów rachunków bankowych.

 

Rachunek do wpłat z tytułu usług opiekuńczych i pozostałych należności 48 87990001 0000 0000 8859 0611

Rachunek do wpłat z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego  91 87990001 0000 0000 8859 0613