Drukuj

UCHWAŁA NR XXI/193/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia oraz określenia zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf