Szczególną rolę niektórych elementów treści sygnalizuje ich formatowanie (stylizacja). Poniżej prezentujemy przykłady, objaśnienia i - w razie potrzeby - instrukcje stosowania.

Zasady przyjmowania klientów w MOPS

Koronawirus SARS-CoV-2 – zalecane środki ostrożności

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.


Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Informacja dla Seniorów

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach.

Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia                                     i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

 

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku   w godz. 8.00–17.00.

Pomoc materialna dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie przy ul. 3 Maja 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

opieka wyrczajca

Wykwalifikowani Zaktywizowani plakat promo

 logo

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2022r realizuje projekt „Szansa dla młodych VI” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suskim.

Baner liderzy prawa

Do 30 października czekamy na Państwa zgłoszenia do kolejnej edycji elitarnego programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa”, realizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, który przy prowadzonych projektach współpracuje z wykładowcami najlepszych uczelni świata, w tym między innymi z Uniwersytetu Harvarda, MIT, IESE Business School, czy też z SRI International.

Firma J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis - Jurkiewicz w okresie od 01.09.2020 – 31.12.2021, 
realizuje projekt pn. „Efektywni na rynku pracy- kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W załączeniu informacje o projekcie.

Wspieraj seniora – poszukiwany wolontariusz

 

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie realizuje program „Wspieraj seniora”.

Do udziału w realizacji programu poszukujemy wolontariuszy.

Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

 

wsparcie seniora 1

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

W czasie epidemii koronawirusa samorządy powiatowe wspierają szczególnie tych mieszkańców, którzy z powodu izolacji i zwiększonych środków ostrożności mają trudności w realizowaniu podstawowych potrzeb i nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki refundacji z PFRON samorządowcy mogą podjąć bardziej skuteczne działania, które uznają za najbardziej potrzebne w danym miejscu i chwili.

 

 

Masz mniej niż 30 lat, wróciłeś niedawno
z zagranicy…… i co dalej?                                                                        

                                             WZP

 Wróć z POWERem! – to nasza propozycja dla Ciebie