Firma J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis - Jurkiewicz w okresie od 01.09.2020 – 31.12.2021, 
realizuje projekt pn. „Efektywni na rynku pracy- kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W załączeniu informacje o projekcie.