Wspieraj seniora – poszukiwany wolontariusz

 

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie realizuje program „Wspieraj seniora”.

Do udziału w realizacji programu poszukujemy wolontariuszy.

Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

 

 

Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby chętne do współpracy proszone są  o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy https://wspierajseniora.pl/Dla-wolontariusza/. Po zarejestrowaniu prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z MOPS.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej program „Wspieraj seniora” koordynuje:

Maria Ćwikiel

tel. 18 26 75 573, kom. 607 414 534

ul. 3 Maja 2

34-240 Jordanów

Ponadto informujemy, iż uruchomiony został numer infolinii 22 505 11 11, pod którym można zgłaszać potrzeby osób 70+.

Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa senior.