wsparcie seniora 1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa senior.

 

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta
z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku
z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną
w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii 22 505 -11-11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej program „Wspieraj seniora” koordynuje:

Maria Ćwikiel

tel. 18 26 75 573, kom. 607 414 534

ul. 3 Maja 2

34-240 Jordanów

 

Usługa wsparcia jest przyznawana w ramach realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniemCovid-19. Przyznanie usługi wsparcia nie wymaga  przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Ośrodek pomocy społecznej organizację i realizację usługi wsparcia może realizować samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecić realizację zadania organizacją pozarządowym, lub poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu "Wspieraj seniora" na rok 2020.