znak: MOPS.271.ZO.23.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy środków czystości.

 

Treść zapytania

 

Formularz ofertowy - zał 1

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty