Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy wychowawców pracujących z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu w Jordanowie, będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie9.2, Poddziałanie 9.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia

Załączniki