Logo UE

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Informacja do pobrania