Logo UE

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Nazwa zamówienia: „Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu

Zawiadomienie do pobrania