Logo FunduszeUE

Miasto Jordanów
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów

Numer postępowania: MOPS.271.P.1.2019

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dla przetargu nieograniczonego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

  Przedmiot zamówienia:

„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”

Zawiadomienie o wyborze oferty

SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Obowiązek informacyjny