znak: MOPS-271/ZO/01/2019

ZAPYTANIE   OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. 3 Maja 2

34-240 Jordanów

NIP: 735-10-26-193, REGON: 490641535

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie artykułów eksploatacyjnych drukarek do siedziby zamawiającego.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 6. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca na czas ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie przy zachowaniu postawionych w zapytaniu wymagań.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

           Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25.02.2019 r.

 1. I MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, lub przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksu na nr: 18 26 75 573, poczty, bądź kuriera   do dnia 21.02.2019 roku do godz. 10:00
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Wilgierz pod numerem telefonu 18 26 75 573
 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.02.2019, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 11:00 w siedzibie MOPS Jordanów,
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 • 1 - Cena 100%

Jordanów, 2019.02.18

(-) Zofia Gospodarczyk

Kierownik MOPS

Treść zapytania

Załącznik