znak: MOPS.271.ZO.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie sprzętu AGD do siedziby zamawiającego.

Zakupiony sprzęt AGD musi być fabrycznie nowy, gotowy do użytkowania i nie wycofany z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Wykonawcy i nie może być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego  w niniejszym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik