Znak: MOPS.271.ZO.12.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Jordanów
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów NIP 552-15-79-821

ODBIORCA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 2
34-240 Jordanów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. świadczenie usług polegających na sporządzaniu i wydawaniu posiłków dla osób uprawnionych na mocy decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, zamieszkujących na terenie Miasta Jordanowa w 2021 roku.
2. świadczenie usług polegających na przygotowaniu posiłku i dowozu do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.
Kod CPV: 55 30 00 00-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

 

 Zapytanie ofertowe - gorący posiłek 2021

Formularz oferty