znak: MOPS.271.ZO.22.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów biurowych.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty