znak: MOPS.271.ZO.8.2021

ZAPYTANIE   OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Miejski  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie  9.2, Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na organizację letniego wypoczynku terapeutycznego.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik Nr 1.docx

Załącznik Nr 2.docx

Załącznik Nr 3.docx

Załącznik Nr 4.docx

Załącznik Nr 5.docx

Załącznik Nr 6.docx

Załącznik Nr 7.docx