Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek.

 

Informacja o zmianie zapytania.pdf

Zaktualizowany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.doc

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenia wykonawcy.pdf