Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę wykonania usług opiekuńczych dla osób uprawnionych na mocy decyzji administracyjnej Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Jordanowie,  zamieszkujących  na  terenie Miasta Jordanowa  w 2022 roku.

Załączniki:

Pełna treść zapytania ofertowego.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniami.docx

Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych usług opiekuńczych.docx

Załącznik nr 3 – wykaz osób wykonujących usługi.docx

Załącznik nr 4 – Procedury realizacji usług opiekuńczych.pdf

 

 

Informacja o wyniku.pdf