Miejski  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych

na usługę zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek.

 

1. Zapytanie ofertowe.pdf

2. Załacznik 1 - Formularz ofertowo-cenowy.xlsx

3.Załącznik 2 - oświadczenia Wykonawcy.pdf