logoPWD Placówka Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu w Jordanowie już działa!

W marcu 2018 roku rozpoczęła działalność Placówka Wsparcia Dziennego prawie jak w domu w Jordanowie. Dzięki inicjatywie p Iwony Bilskiej – burmistrza Miasta Jordanowa pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę gwarantującą przyznanie unijnej dotacji w wysokości 1 348 632,51.zł.  Wkład własny miasta wynosi 106 297,00 zł

Placówka Wsparcia Dziennego działa w strukturach MOPS. Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności zarówno w zakresie edukacji jak i rozwoju interpersonalnego.

W ramach PWD rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa, usytuowana w Szkole Podstawowej w oddzielnym skrzydle budynku, który został wyremontowany i dostosowany do pełnienia nowej funkcji.

W założeniu wsparcie ma otrzymać młodzież do 18 roku życia mieszkająca na terenie Miasta Jordanowa. Do projektu trwającego 3 lata zostanie zakwalifikowanych łącznie 70 uczestników. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, a ponadto uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek w trakcie zajęć.

Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany indywidualny plan wsparcia, dostosowany do jego predyspozycji. W zależności od potrzeb organizowane są zajęcia indywidualne – pomoc w odrabianiu zajęć. Będą także zajęcia z logopedą, terapeutą , pedagogiem czy psychologiem. Dzieci zakwalifikowane do projektu odrabiają lekcje, uczą się pracy w grupie, uczestniczą w grach, zabawach, zajęciach plastycznych i technicznych.

Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb zostaną zorganizowane zajęcia pozwalające na rozwijanie umiejętności informatycznych, matematycznych, językowych czy uczenia się. Ważnym elementem projektu są zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Wychowawcy i specjaliści zatrudnieni przez Placówkę Wsparcia Dziennego będą prowadzili w ciekawej formie zajęcia: rekreacyjne, sportowe, muzyczne, teatralne, taneczne , kulinarne i profilaktyczne. Planowane są także wyjazdy na basen.

Należy podkreślić, że Placówka nie pełni funkcji świetlicy szkolnej ani jej nie zastępuje.

Świetlica zaprasza w godzinach od 14.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.