W dniu 8 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z  Banku Żywności w Krakowie ponad 1,7 tony żywności ( 12 różnych artykułów) - przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu miasta Jordanowa,

spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.


W  rozładunku żywności uczestniczyli pracownicy MOPS wspomagani przez strażaków z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Akcja wydawania żywności dla mieszkańców przeprowadzona zostanie: 9 marca 2021r. od godziny 8:00 do 13:00 oraz 10 marca 2021r. od godziny 10:00 do 15:00.

Pracownicy socjalni będą kontaktować się z poszczególnymi osobami i ustalą indywidualny termin odbioru paczek - wszystko po to, aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

 

dostawa2