W dniu 12 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z  Banku Żywności w Krakowie ponad 2,1 tony żywności ( 13 różnych artykułów) - przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu miasta Jordanowa,

spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.


W  rozładunku żywności uczestniczyli pracownicy MOPS.

Akcja wydawania żywności dla mieszkańców przeprowadzona została: 13 i 14 lipca 2021r. .

Pracownicy socjalni skontaktowali się z poszczególnymi osobami, aby ustalić odbiór paczek - wszystko po to, aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

 

lipieclipeic2