Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2021 

II nabór wniosków od 03 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2021 r..

Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku w terminie od 3 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2021 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się:

1. w trudnej sytuacji życiowej,

2. spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2  oraz pod numerem telefonu  18 26 75 573.