Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus .

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku w terminie od 3 lutego 2023 r  do 28 lutego 2023 r.

Program jest skierowany do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2  oraz pod numerem telefonu  18 26 75 573.