loga POPZ UE BZK

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Miasto Jordanów przekazywana jest za pośrednictwem Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, współpracującego
z Bankiem Żywności w Krakowie. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

 

PODPROGRAM 2020

Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

 

W dniu 10 maja 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z  Banku Żywności w Krakowie ponad 1,7 tony żywności ( 7 różnych artykułów) - przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu miasta Jordanowa,

spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.

loga POPZ UE BZK

Pierwsza dostawa żywności w ramach POPŻ już w Jordanowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie przyjął pierwszą dostawę żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie najbardziej potrzebujące rodziny z miasta Jordanowa otrzymają wsparcie w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej w ilości ponad 1600 kg. Wartość rynkowa otrzymanych produktów to około 9 300,00 zł. Dostarczony towar pozwoli na wydanie 164 paczek żywnościowych (jedna paczka to ponad 9 kg żywności na uprawnioną osobę).

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

loga POPZ UE BZK

 

Pracownicy socjalni będą telefonicznie informować swoich klientów,  w jakim dniu mają się zgłosić po odbiór żywności.

Z uwagi na sytuację ogłoszonej epidemii - możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o:

  • zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności,
  • zachowanie odległości między osobami,
  • wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.