loga POPZ UE BZK

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Miasto Jordanów przekazywana jest za pośrednictwem Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, współpracującego
z Bankiem Żywności w Krakowie. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

 

PODPROGRAM 2020

Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2021 

Rusza nabór wniosków od 08 listopada 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje  o zakończeniu wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2020 (FEAD).

W ramach Programu przez okres od lutego do października 2021 przyjęto siedem dostaw żywności.

Pomocą objęte zostało  65 rodzin tj. 164 osoby z terenu miasta  Jordanów .

Wydano 1476 paczek o łącznej ilości 13 820.96 ton pomocy żywnościowej na kwotę 66 616,73 zł.

                                                           SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

Wszystkim którzy w ramach wolontariatu uczestniczyli w rozładowaniu żywności w szczególności:

STRAŻAKOM Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JORDANOWIE,

UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W JORDANOWIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI PANU DYREKTOROWI RAFAŁOWI RAPACZOWI

za pomoc i wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta!!!

loga POPZ UE BZK

W dniu 12 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z  Banku Żywności w Krakowie ponad 2,1 tony żywności ( 13 różnych artykułów) - przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu miasta Jordanowa,

spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.


W  rozładunku żywności uczestniczyli pracownicy MOPS.

Akcja wydawania żywności dla mieszkańców przeprowadzona została: 13 i 14 lipca 2021r. .

Pracownicy socjalni skontaktowali się z poszczególnymi osobami, aby ustalić odbiór paczek - wszystko po to, aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

 

lipieclipeic2

W dniu 7 czerwca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z  Banku Żywności w Krakowie ponad 2,3 tony żywności ( 14 różnych artykułów) - przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu miasta Jordanowa,

spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.


W  rozładunku żywności uczestniczyli pracownicy MOPS wspomagani przez uczniów klasy 1a szkoły wielobranżowej przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

Akcja wydawania żywności dla mieszkańców przeprowadzona została: 8 i 9 czerwca 2021r. od godziny 9:00 do 15:00.

Pracownicy socjalni skontaktowali się z poszczególnymi osobami, aby ustalić odbiór paczek - wszystko po to, aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

 

loga POPZ UE BZK

loga POPZ UE BZK

 

INFORMACJA

 W związku z realizacją programu POPŻ, w dniu 10 maja 2021r. planowana jest kolejna już trzecia dostawa produktów żywnościowych z Banku Żywności w Krakowie.

 

Miejsce i godziny dystrybucji:

Wszystkim osobom, które złożyły wniosek oraz zostały zakwalifikowane do programu będą przekazywane artykuły żywnościowe w formie paczek w dniach: 

11 i 12 maja 2021r. od godziny 8:00 do 14:00

 

Produkty żywnościowe będą w budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie ul. Banacha 1 – główne wejście.

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa CIVID-19, prosimy o przestrzeganie godzin odbioru żywności.

Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości.

Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami.

Należy posiadać także własną torbę na żywność.

W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego – żywność zostanie dostarczona przez pracowników MOPS we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jordanowie.