znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Program wspierania rodziny

„Asystent rodziny w 2023 r.”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie  informuje, że realizuje „ Program Asystent rodziny w 2023 r., finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Zadaniem objętym programem jest: Dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:

  • wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny 
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin "Za życiem".

Kwota dofinansowania:   11 447,70 zł;

 

Kwota środków własnych gminy:  3 415,33 zł

Całkowita wartość zadania: 14 862,33 zł