Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Zasadą przyświecającą pracy asystenta jest przekonanie, że zdrowa, dobrze funkcjonująca rodzina jest najlepszym miejscem wychowywania dziecka i należy dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie w domu rodzinnym dzieci znajdowały odpowiednie warunki do życia i zdrowego rozwoju, a przede wszystkim bezpieczeństwo, miłość i wsparcie najbliższych.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny jest codziennym towarzyszem rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonać różnych trudności życiowych, głównie problemów opiekuńczo-wychowawczych 

Asystent rodziny został powołany do pracy poprzez Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Współpraca asystenta z rodziną odbywa się zawsze za zgodą członków rodziny i jest bezpłatna.

Praca Asystenta rodziny może być prowadzona lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent pracuje w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

CO ROBI ASYSTENT RODZINY?

 • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
 • doradza, jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza, jak zarządzać pieniędzmi,
 • informuje, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia, jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

ASYSTENT RODZINY ma prawo m.in. do:

 • Występowania do różnych instytucji o udzielenie informacji oraz wglądu do dokumentów niezbędnych do pracy z rodziną
 • Sporządzania opinii o rodzinie i ich członkach do sądu
 • Kontaktowania się z pracownikami socjalnymi, szkołą, przedszkolem, sądem, poradniami i innymi instytucjami
 • Podejmowania działań zaradczych i interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny

UWAGA! ASYSTENT RODZINY

 • nie zmusza do współpracy
 • nie wyręcza rodziny
 • nie udziela pomocy finansowej
 • nie pełni funkcji opiekunki do dzieci

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z ASYSTENTEM RODZINY?

Jeśli potrzebujesz pomocy Asystenta Rodziny bądź znasz osoby, które nie radzą sobie z problemami zgłoś to pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Pracownik socjalny rozezna sytuację, udzieli pomocy, pokieruje do odpowiednich instytucji, służb.

ASYSTENT RODZINY

Towarzyszy, wspiera, aktywizuje, motywuje do pozytywnych zmian by na nowo odzyskać wiarę we własne siły i włączyć się aktywnie w życie społeczne.

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty