Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

Szczegółową organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, zakres obowiązków oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie” wprowadzony zarządzeniem nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z dnia 24 sierpnia 2020r.

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Barbara Trembacz
Kierownik, Dodatki Mieszkaniowe
Małgorzata Kołton
Obsługa Administracyjna, Stypendia Szkolne
Jolanta Skoczylas
Specjalista Pracy Socjalnej
Katarzyna Kowalcze
Starszy Pracownik Socjalny
Maria Ćwikiel
Pracownik Socjalny ds. Pracy Socjalnej
Monika Buda
Asystent Rodziny,Karta Dużej Rodziny
Tomasz Wilgierz
Główny księgowy
Dominika Hanusiak
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
Barbara Pindel
Stanowisko spraw BHP, Kadry
Magdalena Daleka
- Szklany
Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

 

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych

Godziny pracy:

Biuro    7:30 - 9:00

           14:00 - 15:30

Rejon   9:00 - 14:00

Katarzyna Kowalcze - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: Błogosławionego Księdza Piotra Dańkowskiego, Generała Maczka, Komunalna, Konopnickiej, Krasińskiego, Leśna, Malejowska, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Rapaczówka, Rynek, Sosnowa, Spytka Jordana, Zagrody.

Jolanta Skoczylas - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: 3 Maja, Babiogórska, Banacha, Batalionów Chłopskich, Borowikowa, Hajdówka, Jana Pawła II, Kolejowa, Kopernika, Mickiewicza, Nad Skawą, Przemysłowa, Przykiec, Różana, Skotnica, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Świętej Anny, Zakopiańska, Zacisze.

Maria Ćwikiel - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: świadczenie pracy socjalnej na terenie Miasta Jordanowa