Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień  zarówno  w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna w wersji elektronicznej. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik.

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

Jeśli jesteś:

  • Kobietą w ciąży zwłaszcza w ciąży z powikłaniami, która z dużym prawdopodobieństwem urodzi dziecko obarczone poważnymi powikłaniami zdrowotnymi
  • Kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu lub zmarło wkrótce po urodzeniu
  • Matką wychowująca dziecko niepełnosprawne
  • Lub członkiem jej rodziny i potrzebujesz wsparcia, możesz zgłosić się do nas.