Logo FunduszeUE

 

Miejski  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie  9.2, Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych.

 Zawiadomienie o wyborze

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3